Menighedsråd

Indsæt tekst

Funktion Navn Telefon Mail Adresse
Formand Else Holberg Truelsen 29437392 elsetruelsen@hotmail.com Ø. Vejrupvej 14, 6740 Bramming
Næstformand/kasserer Niels Peder Regel  61387879  npregel@msn.com  Digevej 3. Vejrup, 6740 Bramming
Kirkeværge Lone Wenzel Henriksen 29890041 lonewenzel@hotmail.com Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bramming.
Menigt medlem Grethe OxlundJohannessen 60942155 gretheojohannessen@ofir.dk Bjerndrupvej12,Vejrup6740 Bramming.
Menigt medlem Anne Grethe Riisager 50917707 riisager@vejrup.dk Dyrlægeparken 5, Vejrup, 6740 Bramming.
Menigt medlem Inge Havgaard Pedersen 30663694 hedebomink@live.dk Grisbækvej 1, 6740 Bramming.