Martin Luther – en ildsjæl

Sogneaften med Hanne Eiby kl. 19.30

i Vejrup præstegård.

I 1517 satte Martin Luther sine teser mod afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg.

Dette udløste en lavine af begivenheder, der førte til reformationen.

Martin Luther (1483-1546 var født i en brydningstid. Han ønskede en forandring af kristendommen: Med sin kompromisløshed og utrættelige arbejdsindsats kom han til at spille en vigtig rolle i omformningen af kirken, familielivet og samfundet.