Gudstjenester i Vejrup og Vester Nykirke

Gudstjenester
Vejrup og Vester Nykirke:
04. juni Pinsedag kl. 09.00PT ingen
05. juni (Anden pinsedag Ingen ingen (Der henvises til Sct. Ansgar kirke , Bramming, kl. 11.00
11. juni (Trinitatissøndag) ingen 11.00JH
18. juni (1.søn.e.trin.) 10.30PT ingen
25. juni (2.søn.e.trin.) ingen 09.00JH
02. juli (3.s.e.trin) 11.00 OM ingen
09. juli (4.s.e.trin.) ingen 09.00JH
16. juli (5.s.e.trin) 09.00PT ingen
23. juli. (6.s.e.trin.) ingen 09.00PT
30. juli (7.s.e.trin.) 10.30PT ingen
06. aug (8.s.e.trin.) 09.00
PT: Pernille Troldborg
OM: Ole Madsen
JH: Jørgen Hanssen